• Khảo sát các thuật giải Tabu Search cho bài toán xếp thời khoá biểu đại học

  Khảo sát các thuật giải Tabu Search cho bài toán xếp thời khoá biểu đại học

  Bài toán xếp thời khóa biểu đại học là bài toán xuất phát từ nhu cầu rất cấp thiết của thực tế. Do thuộc lớp bài toán khó NP, bài toán hiện được quan tâm nghiên cứu và phát triển bởi rất nhiều nhà khoa học trên thế giới. Một trong những hướng tiếp cận hiệu quả nhất hiện nay là hướng tiếp cận sử dụng các metaheuristic.

   9 p mku 23/06/2020 276 2

 • Ứng dụng công nghệ phân tích số liệu trong tối ưu hiệu quả tách CO2 bằng màng thấm trên giàn BR-E

  Ứng dụng công nghệ phân tích số liệu trong tối ưu hiệu quả tách CO2 bằng màng thấm trên giàn BR-E

  Công tác phát triển và vận hành khai thác các mỏ khí có hàm lượng carbon dioxide (CO2 ) cao hiện đang đặt ra thách thức mới cho các công ty điều hành khai thác dầu khí trên thế giới. Tách và loại bỏ khí acid khỏi dòng khí tự nhiên là quá trình xử lý không thể thiếu nhằm tăng chất lượng khí (tăng nhiệt trị) trước khi sử dụng. Công nghệ tách CO2...

   8 p mku 26/05/2020 188 2

 • Nghiên cứu và chế tạo keo bạc có cấu trúc Nanô bằng phương pháp vi sóng

  Nghiên cứu và chế tạo keo bạc có cấu trúc Nanô bằng phương pháp vi sóng

  Bài báo trình bày keo bạc có cấu trúc nano đã được chế tạo bằng phương pháp vi sóng; phương pháp này đơn giản là dễ lặp lại. Các phép đo được hấp thụ của keo bạc được thực hiện trên phổ UV-Vis. Hình dạng và kích thước của hạt nano Ag được quan sát và phân tích bằng kính hiển vi điện tử truyền qua.

   5 p mku 25/11/2019 135 2

 • Xác định giản đồ phân bố và hằng số axit của các dẫn xuất Phenolic sử dụng phương pháp trắc quang, phổ mô phỏng 13C NMR và mô hình thống kê đa biến

  Xác định giản đồ phân bố và hằng số axit của các dẫn xuất Phenolic sử dụng phương pháp trắc quang, phổ mô phỏng 13C NMR và mô hình thống kê đa biến

  hương pháp trắc quang được sử dụng để xác định giá trị pKa của 20 dẫn xuất phenolic dựa vào phổ UV-Vis của chúng. Trong trường hợp này dữ liệu phổ UV-Vis đã được định dạng bởi một cơ sở dữ liệu 3 chiều. Các giá trị pKa của chúng được tính bằng giải thuật PCA sử dụng dữ liệu này. Phổ mô phỏng 13CNMR...

   10 p mku 25/11/2019 181 2

 • Xây dựng quy trình phân tích đa hình rs11212617 liên quan đến đáp ứng điều trị Metformin ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2

  Xây dựng quy trình phân tích đa hình rs11212617 liên quan đến đáp ứng điều trị Metformin ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2

  Nghiên cứu gần đây cho thấy biến đổi liên quan đến gen ATM có ảnh hưởng đến đáp ứng hạ đường huyết của thuốc. Trong đó có đa hình di truyền ở SNP rs11212617 (C>A), nằm trên cánh dài NST số 11, với alen C có liên quan đến đáp ứng lâm sàng tốt hơn so với alen A. Vì vậy, chúng tôi tiến hành xây dựng quy trình phân tích đa hình di truyền rs11212617 trên...

   7 p mku 29/11/2018 171 1

 • Cảm biến khí NH3 trên cơ sở dây nano silic

  Cảm biến khí NH3 trên cơ sở dây nano silic

  Cảm biến khí dựa trên vật liệu dây nano silic được dùng để đo khí ammonia (NH3) trong vùng từ nhiệt độ phòng đến 100 oC. Các dây nano silic được tổng hợp trên đế Si(111) bằng phương pháp bốc bay nhiệt sử dụng các hạt nano vàng làm xúc tác.

   5 p mku 26/05/2020 146 1

 • Nghiên cứu sự nhậy màu của phim poly(vinyl alcohol) nhuộm màu bị chiếu xạ gamma

  Nghiên cứu sự nhậy màu của phim poly(vinyl alcohol) nhuộm màu bị chiếu xạ gamma

  Trước và sau khi chiếu xạ, phổ hấp thụ đặc trưng của phim được đo bằng phương pháp quang phổ kế UV-VIS. Sự nhạy màu với bức xạ gamma trên các phim mỏng PVA được nhuộm các màu khác nhau là khác nhau. Kết quả cho thấy phim MB/PVA có độ nhạy bức xạ gamma cao nhất trong cùng khoảng liều nghiên cứu.

   7 p mku 29/11/2018 224 1

 • Chiết xuất SiO2 tinh khiết từ tro nhà máy nhiệt điện than

  Chiết xuất SiO2 tinh khiết từ tro nhà máy nhiệt điện than

  Trong nghiên cứu này, SiO2 tinh khiết được chiết xuất từ tro nhà máy nhiệt điện sau khi tổng hợp alumino-silicate. Các điều kiện tối ưu để thu được SiO2 tinh khiết là nhiệt độ 200oC, tỷ lệ tro/NaOH là 1:30, thời gian phản ứng là 24 giờ. Việc chiết xuất thành công SiO2 từ tro thải là một cách hiệu quả để tận dụng nguồn tro thải và bảo vệ môi...

   8 p mku 25/11/2019 208 1

 • Tritium và đồng vị bền trong nước hơi ẩm không khí khu vực phía Nam Việt Nam

  Tritium và đồng vị bền trong nước hơi ẩm không khí khu vực phía Nam Việt Nam

  Trong nghiên cứu này, với mục đích xây dựng nền phông phóng xạ tritium nước hơi ẩm không khí; đặc trưng thành phần đồng vị bền, nguồn gốc và tính chất nước hơi ẩm không khí trong khu vực phía Nam. Nước hơi ẩm không khí tại 10 địa điểm trong khu vực phía Nam trong hai thời điểm mùa khô và mùa mưa được thu thập và phân tích hàm lượng tritium,...

   8 p mku 25/11/2019 155 1

 • Nghiên cứu khả năng tái sinh của sét hữu cơ chống nhôm trong quá trình xử lý phẩm xanh trực tiếp DB - 53

  Nghiên cứu khả năng tái sinh của sét hữu cơ chống nhôm trong quá trình xử lý phẩm xanh trực tiếp DB - 53

  Sau khi biến tính bentonite bằng benzyl hexadecyl dimetyl amoni clorua (BHDDMA) và ion kim loại nhôm, vật liệu có khả năng hấp phụ chất hữu cơ rất cao. Nếu thải trực tiếp ra môi trường, chính loại vật liệu trên gây ô nhiễm môi trường thứ cấp. Với nghiên cứu này, tác giả tiến hành nghiên cứu khả năng tái sinh của vật liệu sét hữu cơ chống nhôm bằng...

   5 p mku 25/11/2019 120 1

 • Hàm mũ của toán tử và phương trình vi phân hệ động lực

  Hàm mũ của toán tử và phương trình vi phân hệ động lực

  Hệ phương trình vi phân tuyến tính có hệ số hằng số, hay phương trình vi phân hệ động lực, trong các giáo trình đại học được giải theo phương pháp giá trị riêng của ma trận hoặc đưa về một phương trình vi phân cấp cao. Bài này giới thiệu phương pháp giải phương trình vi phân hệ động lực nhờ hàm mũ của toán tử.

   8 p mku 23/06/2020 213 1

 • Thuật toán từng bước (có độ dốc) tốt hơn cho việc giải hệ phương trình phi tuyến

  Thuật toán từng bước (có độ dốc) tốt hơn cho việc giải hệ phương trình phi tuyến

  Bài viết trình bày phương pháp có tên “từng bước tốt hơn”: Biến việc giải hệ phương trình phi tuyến thành bài toán tìm cực tiểu của một hàm có dạng tổng bình phương.

   8 p mku 23/06/2020 231 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số