• Bài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệm: Bài 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệm: Bài 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng bài 1 "Thiết kế - tổ chức - trang bị và kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm" gồm có các nội dung sau đây: Thiết kế phòng thí nghiệm; trang bị của phòng thí nghiệm; kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm; phương pháp phòng cháy, chữa cháy trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p mku 09/11/2015 298 1

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 6 của giảng Hóa sinh thực phẩm 1 giới thiệu về vitamin và khoáng. Chương này giúp người học nắm bắt các tính chất chung của vitamin và chất khoáng, phân loại vitamin, biết đươc một số vitamin tan trong béo và một số vitamin tan trong nước và coenzyme của chúng, biết được thành phần cấu tạo của một số chất khoáng... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p mku 09/11/2015 346 1

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 8 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 8 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 8 giới thiệu đến người học về cấu tạo và tính chất của một phân tử rất quen thuộc và quan trọng trong cuộc sống, đó chính là nước. Trong chương này sẽ trình bày về cấu trúc phân tử nước, tính chất của nước, trạng thái của nước trong thực phẩm, hoạt độ của nước và đường đẳng nhiệt hấp thụ, ảnh hưởng của hoạt độ...

   10 p mku 09/11/2015 336 1

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 5 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 5 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 5 của bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1 tìm hiểu về lipid. Nội dung được trình bày trong chương này gồm: Khái niệm chung về lipid, lipid đơn giản, lipid phức tạp, sự chuyển hoá lipid trong quá trình bảo quản thực phẩm, sự chuyển hoá lipid trong quá trình chế biến thực phẩm.

   11 p mku 09/11/2015 307 1

 • Bài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệm: Bài 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệm: Bài 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài 2 của bài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệm hướng dẫn người học các kỹ thuật sử dụng các dụng cụ thể tích. Bài học này giúp người học biết phân loại dụng cụ đo thể tích, dụng cụ đo dung tích; nắm bắt các kỹ thuật sử dụng Pipet, Buret, bình định mức- ống đong,... Mời các bạn tham khảo.

   11 p mku 09/11/2015 260 1

 • Bài giảng Công nghệ sản xuất hợp chất vô cơ cơ bản

  Bài giảng Công nghệ sản xuất hợp chất vô cơ cơ bản

  Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, bài giảng "Công nghệ sản xuất hợp chất vô cơ cơ bản" giới thiệu đến các bạn những nội dung về công nghệ hóa học và sự phát triển, sản xuất axit sunfuric, sản xuất các hợp chất của nitơ, sản xuất photpho và axit H3PO4, sản xuất xút clo. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu...

   227 p mku 11/10/2015 430 1

 • Bài giảng Hóa học Acid amin-protein

  Bài giảng Hóa học Acid amin-protein

  Bài giảng Hóa học Acid amin-protein được biên soạn nhằm giúp cho các bạn có thể viết được công thức của 20 acid amin thường gặp trong phân tử protein, biết được tính chất của acid amin, tên của một số peptid có chức năng sinh học, các liên kết và các bậc cấu trúc của protein, các tính chất của protein.

   87 p mku 11/10/2015 321 1

 • Bài giảng Phương pháp chiết đo quang

  Bài giảng Phương pháp chiết đo quang

  Chiết xuất kết hợp với đo quang được sử dụng nhiều trong phân tích nên trong phân tích kỹ thuật thường gặp phương pháp này, nguyên tắc cơ bản của phương pháp là tạo ra các sản phẩm có thể chiết được bằng dung môi hữu cơ rồi đo quang xác định nồng độ chất độc. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo...

   78 p mku 11/10/2015 752 1

 • Bài giảng Một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường ACID

  Bài giảng Một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường ACID

  Các barbiturat, Glucosid, một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường kiềm,... là những nội dung chính trong bài giảng "Một số chất độc phân lập bằng chiết ở môi trường ACID". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   44 p mku 11/10/2015 433 1

 • Bài giảng Các phương pháp chung phân lập chất hữu cơ

  Bài giảng Các phương pháp chung phân lập chất hữu cơ

  Phương pháp cất kéo hơi nước, phương pháp chiết, các phương pháp chung xác định chất độc hữu cơ, phương pháp quang phổ tử ngoại là những nội dung chính trong bài giảng "Các phương pháp chung phân lập chất hữu cơ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   52 p mku 11/10/2015 884 1

 • Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương mở đầu - Nguyễn Thanh Giang

  Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương mở đầu - Nguyễn Thanh Giang

  Bài giảng Hóa học hữu cơ: Chương mở đầu của Nguyễn Thanh Giang bao gồm những nội dung về sơ lược lịch sử hóa hữu cơ; vai trò của hóa học hữu cơ trong thực phẩm, vật dụng, nhiên liệu, các vật liệu mới,... Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này.

   8 p mku 24/09/2015 386 1

 • Bài giảng Hidrocarbon

  Bài giảng Hidrocarbon

  Mục tiêu của bài giảng Hidrocarbon là nhằm giúp cho các bạn có thể phân biệt được sự khác nhau về cấu tạo của hydrocarbon no, hydrocarbon không no và hydrocarbon thơm; trình bày được cơ chế phản ứng thế SR của alkan, AE của alken và SE của hydrocarbon thơm; đưa ra được ví dụ và ứng dụng của một số hydrocarbon (parafin, terpen, carotene…).

   37 p mku 24/09/2015 267 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số