• Bài giảng Hóa học 1: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Chương 2 của bài giảng Hóa học 1 trình bày 4 nội dung chính, đó là: Nguyên tử và quang phổ nguyên tử, sơ lược về các thuyết cấu tạo nguyên tử cổ điển, thuyết cấu tạo nguyên tử hiện đại theo cơ lượng tử, nguyên tử nhiều electron và cấu hình electron của nguyên tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p mku 09/11/2015 280 2

 • Bài giảng Phụ gia trong công nghệ polymer - TS. Lê Minh Đức

  Bài giảng Phụ gia trong công nghệ polymer - TS. Lê Minh Đức

  Bài giảng Phụ gia trong công nghệ polymer với mục tiêu nhằm giúp hiểu rõ các đặc trưng, tính chất, cơ chế hoạt động của các phụ gia nhằm cải thiện tính chất của vật liệu. Từ đó sử dụng một cách có hiệu quả các loại phụ gia. Hy vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình. Mời tham khảo.

   20 p mku 09/11/2015 298 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Chương 10 cung cấp đến người học các nội dung như sau: Các dung dịch axit, bazơ, muối trong nước và đặc điểm của chúng; sự điên ly và các thuyết điện ly; các yếu tố ảnh hưởng đến độ điện ly; cách xác định độ điện ly;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p mku 09/11/2015 281 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng chương 8 trình bày về cân bằng hoá học với một số nội dung sau: phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng hóa học, hằng số cân bằng và mức độ diễn ra của phản ứng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.

   26 p mku 09/11/2015 261 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng này trình bày một số nội dung như: Đối tượng nghiên cứu của động hóa học, tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p mku 09/11/2015 293 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Chương 6 của bài giảng Hóa học 1 trình bày một số nội dung sau: Đối tượng nghiên cứu của nhiệt động lực học, các khái niệm cơ bản, nguyên lý 1 của nhiệt động học, định luật Hess, nguyên lý thứ 2 của nhiệt động lực học và chiều quá trình hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p mku 09/11/2015 277 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hệ phân tán và dung dịch, quá trình hòa tan, độ tan S, áp suất hơi của dung dịch, nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông đặc dung dịch, áp suất thẩm thấu và định luật Van’t Hoff. Mời tham khảo.

   46 p mku 09/11/2015 283 1

 • Bài giảng Hóa học 1: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Bời

  Bài giảng Hóa học 1: Chương 11 trình bày đến bạn đọc các nội dung lên quan đến điện hóa học như: Đối tượng nghiên cứu, phản ứng oxy hóa khử, cân bằng phản ứng oxy hóa – khử, thế điện cực, nguyên tố gavani, sự điện phân, định luật faraday.

   44 p mku 09/11/2015 285 1

 • Bài giảng Lý thuyết thực tập hóa lý - TS. Trần Phi Hoàng Yến

  Bài giảng Lý thuyết thực tập hóa lý - TS. Trần Phi Hoàng Yến

  Với kết cấu nội dung gồm 6 bài, bài giảng "Lý thuyết thực tập hóa lý" giới thiệu đến các bạn những nội dung về keo và nhũ dịch, điều chế, khảo sát tính chất hệ keo và nhũ dịch, điện hóa học, đo Ph và độ dẫn điện của một số dung dịch, sự hòa tan hạn chế của chất lỏng, phản ứng bậc nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   150 p mku 09/11/2015 320 1

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 4 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 4 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Trong chương 4, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về glucid thông quan các nội dung như: Khái niệm về glucid (hydratcacbon), monosaccharide, polysaccharide, sự chuyển hóa của glucid trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   20 p mku 09/11/2015 343 1

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 3 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 3 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 3 cung cấp các kiến thức về Enzyme như: Bản chất và cấu tạo của Enzyme, cơ chế tác dụng của Enzyme, tiền Enzyme (zymogen, proEnzyme) và sự hoạt hóa, tính đặc hiệu của Enzyme, các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng Enzyme, cách gọi tên và phân loại Enzyme, các phương pháp nghiên cứu Enzyme, ứng dụng và nguồn thu nhận Enzyme. Mời các bạn...

   20 p mku 09/11/2015 351 1

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm 1: Chương 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 2 trình bày 6 nội dung liên quan đến protein, đó là: Vai trò sinh học của protein; cấu tạo phân tử protein; một số tính chất quan trọng của protein; phân loại protein; các quá trình biến đổi protein trong gia công, chế biến thực phẩm và ứng dụng; các biến đổi của protein trong quá trình sản xuất và bảo quản thực phẩm.

   18 p mku 09/11/2015 387 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số