Xác định hàm lượng methanol trong rượu trắng lưu thông trên địa bàn thành phố Nam Định

Những tháng đầu năm 2017 nhiều vụ ngộ độc rượu chứa methanol (MeOH) gây hậu quả nghiêm trọng được xem là hồi chuông báo động cho vấn đề sản xuất và kinh doanh rượu tại nước ta. Nghiên cứu xác định hàm lượng MeOH trong rượu trắng lưu thông trên địa bàn thành phố Nam Định.