Vai trò của các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong hội chứng ống cổ tay

Hội chứng ống cổ tay là bệnh lý phổ biến nhất của nhóm bệnh lý chèn ép thần kinh ngoại biên. Phần lớn hội chứng ống cổ tay là nguyên phát hay còn gọi là hội chứng ống cổ tay vô căn. Các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại có vai trò quan trọng trong chẩn đoán hội chứng ống cổ tay cũng như đánh giá và tiên lượng khả năng hồi phục sau phẫu thuật. Siêu âm và cộng hưởng từ dần trở thành các kỹ thuật chẩn đoán quan trọng và nên được chỉ định rộng rãi đối với các bệnh nhân nghi ngờ hội chứng ống cổ tay trên lâm sàng.