Thuyết minh Bộ môn Công trình thép gỗ: Thiết kế khung nhà ngang công nghiệp

Môn học "Kết cấu thép-gỗ" là một trong những môn học chuyên ngành được giảng dạy trong các trường đào tạo cán bộ kỹ thuật xây dựng. Tuy nhiên tài liệu phục vụ cho môn học này đã được các trường Đại học Xây dựng, Đại học kiến trúc... biên soạn, song các tài liệu đó chưa thật sự phù hợp với đối tượng là sinh viên của các trường Cao đẳng xây dựng. Vì vậy trường cao đẳng xây dựng số 1 đã được bộ xây dựng giao tổ chức biên soạn cuốn giáo trình "Kết cấu thép - gỗ" làm tài liệu học tập cho sinh viên hệ cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho học sinh trung học chuyên nghiệp xây dựng dân dựng và công nghiệp.