THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANHNGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀIGÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONGGVHD: ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC ANHSVTH: NGUYỄN QUỐC DƯƠNGLỚP: TCNH – K17MSSV: 1711043001Vĩnh Long, 2020