Thiết kế mã hóa trước và san bằng cải thiện chất lượng cho các kênh MIMO ISI

Trong bài viết này, một thiết kế tối ưu kết hợp bộ mã hóa trước và san bằng cho kênh MIMO ISI được đề xuất. Nhờ vào việc phân chia độ dư một cách hợp lý hơn trong quá trình truyền dẫn, nên đã giảm được tỷ lệ lỗi bít (BER: Bit Error Rate) đồng thời nâng cao chất lượng hệ thống so với các sơ đồ cùng loại đã được công bố.