Thành phần hóa học cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea) thu hái tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Từ chiết xuất etyl axetat và methanol của lá và thân của Lumnitzera littorea (Jack) Voigt., Được thu thập ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, mười một hợp chất đã bị cô lập. Cấu trúc của họ đã được làm sáng tỏ như là hai chất gây ung thư lipid (1,3-dihydroxy-2-metyl-5-tridecylbenzen 1, 1,3-dihydroxy-5-nonadecylbenzene 2), hai flavonoid (quercetin 3) và astragalin 4), hai hexitol (1-acetyl-D-mannitol 5 và D-mannitol 6), α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside (Neotrehalose 7) như octaacetate, fructopyranose như tetraacetate (8), β-sitosterol glycoside (9), β-sitosterol (10) và stigmasterol (11) dưới dạng hỗn hợp tỷ lệ 1: 1.