Tập san Maritime Bank số 2 tháng 5 năm 2010

"Tập san Maritime Bank số 2 tháng 5 năm 2010" gồm các chuyện mục sau: tin tức và sự kiện, chuyên đề, sự kiện và bình luận, dấu ấn, khám phá và trải nghiệm, tác phẩm, tản mạn, góc đời sống, thư giãn.