Tạp chí Tim mạch học Việt Nam: Số 82/2018

Tạp chí Tim mạch học Việt Nam: Số 82/2018 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu giá trị tiên lượng tái nhập viện và tử vong của chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm tim đánh dấu mô speckle tracking ở bệnh nhân suy tim mạn tính; Đặc điểm huyết động của van động mạch chủ nhân tạo Saint-Judes và thay đôi cấu trúc - chức năng tim sau thay van;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.