Tạp chí Tim mạch học Việt Nam: Số 26

Tài liệu "Tạp chí Tim mạch học Việt Nam Số 26" giới thiệu đến các bạn những nội dung chính như: Cần nghiên cứu đặc thù bệnh tim mạch vùng biển, khuyến cáo của Hội Tim mạch quốc gia Việt Nam, chuyên mục bồi dưỡng sau đại học, tin hoạt động Hội. Mời các bạn tham khảo.