Tạp chí Thông tin thuốc – Bản tin số 02/2018

Tạp chí Thông tin thuốc – Bản tin số 02/2018 thông tin đến quý độc giả các nội dung: hướng dẫn xử trí ngộ độc thuốc tê – Hội gây tê vùng và giảm đau Hoa Kỳ ARSA; NSAIDs những điều cần biết về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn; cập nhật về phản ứng phòng vệ tại chỗ; phản ứng có hại của thuốc ức chế DPP-4 và Amitriptylin; phản ứng có hại khi sử dụng một số thuốc tiêm truyền; hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh tiêm truyền...