Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc – Số 3/2020

"Tạp chí Kiểm nghiệm thuốc – Số 3/2020" với một số bài viết nghiên cứu định lượng Monotropein trong dược liệu Ba kích (Radix Morindae officinalis) bằng phương pháp HPLC; định lượng đồng thời Amlodipin, Losartan và Acid losartan carboxylic trong huyết tương người bằng phương pháp LC-MS/MS; nghiên cứu chiết xuất, phân lập và tinh chế Gracillin từ thân rễ cây Bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. Chinensis Smith.)...