Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 28/2018

Tạp chí với các bài viết: hệ sinh thái khởi nghiệp khuyến khích tư nhân tham gia vào quỹ khởi nghiệp; Techfest 2018 tìm được đội chiến thắng thiết kế nhận diện thương hiệu; chuỗi sự kiện chia sẻ kinh nghiệm quốc tế phát triển mạng lưới đầu tư thiên thần cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng và thực hiện các chương trình hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; WeFit mô hình hỗ trợ tập luyện nâng cao sức khỏe cộng đồng; Blockchain cải thiện quản lý dữ liệu ở khu vực hành chính công (tiếp theo và hết); 5 công nghệ tiềm năng thay đổi vĩnh viễn thương mại toàn cầu.