Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Nova - TDN ứng dụng thiết kế đường

Nova - TDN 2004 chương trình thiết kế đường bộ được thực hiện trên môi trường AutoCAD Release 2005. Với Nova - TDN 2004 có thể thực hiện công tác thiết kế từ dự án tiền khả thi tới thiết kế kỹ thuật. Sử dụng Nova - TDN 2004 đơn giản và cho kết quả chi tiết hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế đường bộ và có thể thiết kế theo tiêu chuẩn AASHTO. Các chức năng chính của chương trình là nhập số liệu khảo sát, Vẽ mặt bằng hiện trạng và thiết kế bình đồ tuyến, Thiết kế trắc dọc, trắc ngang, Tính toán và lập bảng khối lượng đào lắp, Vẽ đường bình đồ, dựng phối cảnh mặt đường cùng cảnh quan địa hình và tạo hoạt cảnh 3D.