So sánh vi kẽ phục hồi xoang V bằng cement thủy tinh và composite kết hợp vật liệu bảo vệ miếng trám

Nhằm điều trị sang thương vùng cổ răng, xoang loại V được chuẩn bị và phục hồi bằng vật liệu trám. Tuy nhiên miếng trám xoang loại V thường được ghi nhận kém bền vững, rìa miếng trám dễ dư thừa và gây sâu răng thứ phát do vi kẽ.