QUÁ TRÌNH SINH LÝ CỦA VI SINH VẬT

Hiện tượng cộng sinh : khi hai sinh vật cùng chung sống hòa bình, sinh vật này hữu ích cho sinh vật kia lại.
Hiện tượng đối kháng (hoại sinh) : khi hai sinh vật tiêu diệt lẫn nhau.
Hiện tượng ký sinh: sinh vật này sống dựa vào sinh vật kia, hút chất dinh dưỡng của sinh vật kia để nuôi sống mình