Phương pháp, tiên lượng và điều trị nhồi máu cơ tim cấp: Phần 2

Ebook Can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp – Phương pháp, kết quả nghiên cứu, hiệu quả và tiên lượng: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung một số yếu tố ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh nhân; nguyên lý bệnh thực hành điều trị nhồi máu cơ tim bằng can thiệp mạch vành thì đầu; can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp, kết quả nghiên cứu, hiệu quả và tiên lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)