Phương pháp, tiên lượng và điều trị nhồi máu cơ tim cấp: Phần 1

Ebook Can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp – Phương pháp, kết quả nghiên cứu, hiệu quả và tiên lượng: Phần 1 trình bày tình hình mắc bệnh nhồi máu cơ tim trên thế giới và ở Việt Nam; đặc điểm giải phẫu chức năng động mạch vành; đại cương về nhồi máu cơ tim; can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)