Phân lập một số dòng vi tảo biển dị dưỡng có khả năng sản xuất carotenoid ở vùng biển Cà Mau

Carotenoid là chất chống oxi hóa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm ra những dòng vi tảo biển dị dưỡng có khả năng sản xuất carotenoid với hàm lượng cao. Kết quả cho thấy, năm dòng vi tảo được phân lập từ các mẫu lá và nước ở vùng biển Cà Mau đều có chứa carotenoid. Sau khi tiến hành ly trích carotenoid bằng hai loại dung môi acetone 90% và ethanol 90% thì hai dòng D5, D6 đều có hàm lượng carotenoid tổng số rất cao.