Nồng độ Thyroglobulin (Tg) và anti Thyroglobulin (TgAb) huyết thanh ở bệnh nhân có bướu giáp nhân

Bài viết với mục tiêu so sánh nồng độ và giá trị bệnh lý nồng độ của thyroglobulin, anti thyroglobulin huyết thanh giữa nhóm bệnh nhân có bướu giáp nhân lành tính và ác tính.