Nghiên cứu thang điểm DECAF trong tiên lượng tử vong nội viện của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Bài viết tiến hành khảo sát các thành tố của thang điểm DECAF; đánh giá giá trị tiên lượng trong 30 ngày ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.