Luận văn kỹ sư Công nghệ thông tin: Xây dựng công cụ quản lý album nhạc online sử dụng cơ chế webservice

Đề tài "Xây dựng công cụ quản lý album nhạc online sử dụng cơ chế webservice" có cấu trúc gồm 5 chương trình bày các kiến thức tổng quan, cơ sở lý thuyết liên quan, phân tích và thiết kế hệ thống, hiện thực hệ thống, kết luận và hướng phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.