KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ - PHẠM MINH HÀ

Bộ sách Kỹ thuật điện tử được viết dựa trên cơ sở giáo trình cùng tên đã được dùng làm tài liệu giảng dạy trong nhiều năm gần đây tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trong lần xuất bản đầu tiên ở NXB Khoa học kỹ thuật năm 1992 sách đã được in làm ba tập (và được tái bản nhiều lần). Gồm 3 tập: Tập 1: Các vấn đề cơ sở của mạch điện và các mạch rời rạc thực hiện chức năng biến đổi tuyến tính; Tập 2: Bộ khuêchs đại thuật toán và các ứng dụng của nó; Tập 3: Các mạch cơ bản thực hiện các chức năng biến đổi phi tuyến.