Kỹ thuật có định tế bào vi sinh vật

Công nghệ lên men truyền thống sử dụng tế bào tự do đã có từ rất lâu đời, con người đã đạt được những thành tựu trong nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Ngày nay, các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu những hướng đi mới nhằm nâng cao hơn hiệu quả và kinh tế cho các quá trình lên men. Một trong những hướng nghiên cứu và được ứng dụng mạnh mẽ nhất là kỹ thuật cố định tế bào vi sinh vật