Kỹ nghệ đúc kim loại

Phương pháp tạo hình bằng cách đúc trong khuôn cát là một phương pháp đã xuất hiện từ lâu, nhưng tới ngày nay, công nghệ này vẫn chiếm vị trí quan trọng tronh kỹ nghệ đúc. Khoảng 90% sản lượng vật đúc trên thế giới được sản xuất bằng khuôn cát, phần còn lại do khuôn kim loại và các dạng đúc đặc biệt khác.