Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt nam và EU thời kỳ hậu WTO: thực trạng và giải pháp

Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt nam và EU thời kỳ hậu WTO: thực trạng và giải pháp nhằm tìm hiểu thị trường nông sản EU, các quy định, chính sách về xuất nhập khẩu cũng như các chính sách đối với hàng nông sản và phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thương mại nông sản giữa Việt nam và EU. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản với thị trường này.