KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ ĐẠI LỢI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH MTVCƠ KHÍ ĐẠI LỢIGVHD: ThS. Nguyễn Hoàng Thanh TrúcSVTH: Võ Thị Thanh TuyềnLỚP: Kế Toán - K17MSSV: 1711044023Vĩnh Long, năm 2020