KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN HUỲNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNGTẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN HUỲNHGVHD: ThS. NGUYỄN HOÀNG THANH TRÚCSVTH: NGUYỄN THỊ TÚ DUYLỚP: KẾ TOÁN - KHÓA 17MSSV: 1711044016Vĩnh Long, năm 2020

Từ khóa: Khóa luận, kế toán bán hàng

85 p phamthianhnguyet86 21/01/2022 24 0