KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM SA ĐÉC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠICÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC –THỰC PHẨM SA ĐÉCGVHD: ThS. NGUYỄN HỮU THANH TÙNGSVTH: ĐOÀN THỊ BÍCH DULỚP: KẾ TOÁN - K17MSSV: 1711044014Vĩnh Long, năm 2020

Từ khóa: Khóa luận, kế toán, Sa Đéc

116 p phamthianhnguyet86 21/01/2022 8 0