KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV TMDV BẤT ĐỘNG SẢN HIẾU TRUNG TÍN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁTHÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTVTMDV BẤT ĐỘNG SẢN HIẾU TRUNG TÍNGVHD: ThS. HUỲNH MINH ĐOÀNSVTH: NGUYỄN NGỌC QUYÊNLỚP:KẾ TOÁN - K17MSSV:1711044031Vĩnh Long, năm 2020