KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 715

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCHBIẾN ĐỘNG CHI PHÍ KINH DOANHTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 715GVHD: ThS. NGUYỄN HOÀNG THANH TRÚCSVTH: TRƯƠNG LAN THẢOLỚP: KẾ TOÁN – KHÓA 17MSSV: 1711044034Vĩnh Long, năm 2020