KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MỸ THUẬN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀPHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤNXÂY DỰNG MỸ THUẬNGVHD: ThS.Nguyễn Hoàng Thanh TrúcSVTH: Nguyễn Thị Anh ThưLỚP: Kế toán - K17MSSV: 1711044032Vĩnh Long, năm 2020