Hướng dẫn sửu dụng Nova - Thực hành

Ví dụ đưa ra nhằm giúp mọi người làm quen nhanh với Nova , từ đó dễ nghiên cứu kĩ hơn một cách từ từ . Có thể gửi thắc mắc của nình đến Tuđonghoatkck44@gmail.com I. Nhập số liệu :
Trong ví dụ này chỉ hướng dẫn nhập số liệu từ 1 tệp cao trình dạng đuôi *.txt . Từ menu Địa hình chọn Tạo mô hình điểm\Tạo điểm cao trình từ tệp số liệu , xuất hiện hộp thoại Chọn kiểu hệ toạ độ :
Ý nghĩa cụ thể của hai hệ tạo độ giả định ( Hệ toạ độ theo phương bắc )và AutoCAD (XoY thông thường) ở trên mọi người đọc thêm trong Help của Nova . Trong ví dụ này tớ lấy theo Hệ tạo độ giả định, sau khi chọn OK , trong hộp thoại Open , mở đến thư mục chứa tệp số liệu của mình , ví dụ trong thư mục cài đặt của NOVA có tệo ToanDac.txt