Hiệu quả của nẹp vít cột sống cổ trong phẫu thuật lấy nhân đệm và hàn xương cột sống cổ lối trước một tầng

Bài viết tiến hành đánh giá hình ảnh học và kết quả lâm sàng sau mổ lấy nhân đệm và hàn xương cột sống cổ lối trước một tầng có đặt miếng ghép và nẹp vít.