Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại" cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản trị chiến lược trong doanh nghiệp thương mại; quản trị bán hàng trong doanh nghiệp thương mại; quản trị mua hàng và Quản trị dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; quản trị nhân sự trong doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!