Giáo trình môn học Cơ khí đại cương

Cơ khí đại cương là môn học cơ sở liên quan đến kiến thức chung của mọi ngành kinh tế trong hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng và dạy nghề.
Nội dung của môn học bao gồm những khái niệm cơ bản về vật liệu kim loại, các hợp kim thông dụng và các vật liệu phi kim loại; những quy trình công nghệ gia công và xử lý kim loại bằng các phương pháp công nghệ khác nhau.
“Cơ khí đại cương” sẽ giúp cho sinh viên dễ dàng tiếp cận với các môn học kỹ thuật tiếp theo,...