Giáo trình Lý thuyết y học sinh sản

Giáo trình Lý thuyết y học sinh sản trình một số bài học như cơ quan sinh dục nữ; buồng trứng và đường sinh dục; sự hình thành và phát triển của cơ quan sinh dục nữ; quá trình hình thành và phát triển của tuyến sinh dục, đường sinh dục và cơ quan sinh dục ngoài ở nữ; cơ quan sinh dục nam; vai trò của trục dưới đôi tuyến yên buồng trứng và tinh hoàn... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)