GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢCÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢOTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀIGÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉCGVHD: ThS. Thái Thanh ThuSVTH: Lê Thái VinhLỚP:Tài Chính Ngân Hàng – Khóa 17MSSV: 1711043007Vĩnh Long, năm 2020