Giá trị của bóng phóng thích thuốc paclitaxel trong can thiệpmạch vành ở bệnh nhân tái hẹp trong stent và tổn thương mạch máu nhỏ

Bài viết đề cập trong kỷ nguyên stent phủ thuốc, việc điều trị tái hẹp trong stent và tổn thương những mạch máu có đường kính nhỏ là một vấn đề. Để đóng góp một phần trong việc tìm ra phương pháp điều trị tốt cho những bệnh nhân này nghiên cứu được tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giá trị của bóng phóng thích thuốc paclitaxel trong can thiệp mạch vành ở bệnh nhân tái hẹp trong stent và tổn thương mạch máu nhỏ”.