Ebook Xứ Trầm Hương: Phần 2

Cuốn sách Xứ Trầm Hương của Quách Tấn vốn là đôi nét về tỉnh Khánh Hòa. Là những ghi chép lại những gì đã thấy, đã nghe, đã cảm trong mấy mươi năm tác giả sống cùng non nước Khánh Hòa; ghi chép lại vì nhận thấy đẹp, thấy hay, thấy thú, thấy đáng yêu đáng quý, đáng ra công gìn giữ cho đoàn hậu tiến có lòng cùng non nước. Trong phần 2 của cuốn sách này sẽ là những ghi chép về dân sinh cũng như những nhân vật nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa. Mời các bạn tham khảo.