Ebook Xứ Trầm Hương: Phần 1

Quách Tấn là một nhà văn, nhà nghiên cứu nổi tiếng ở Miền Nam, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung. Quách Tấn có nhiều tác phẩm nghiên cứu sâu sắc về địa lý, văn hóa... khu vực miền Trung. Như cuốn: Nước Non Bình Định, Xứ trầm hương - rất nổi tiếng. Cuốn sách Xứ Trầm Hương của Quách Tấn vốn là những ghi chép lại những gì đã thấy, đã nghe, đã cảm trong mấy mươi năm tác giả sống cùng non nước Khánh Hòa. Sách gồm có 5 phần với 5 nội dung chính, đó là về lịch sử, địa lý, thắng cảnh cổ tích, dân sinh, và cuối cùng là nhân vật. Phần 1 sau đây sẽ là những ghi chép về lịch sử, địa lý, thắng cảnh của Khánh Hòa. Mời các bạn cùng tham khảo.