Ebook Vượn cáo: Phần 2 - NXB Văn học

Phần 2 ebook gồm các câu chuyện: Bill lớn, Terri, sông sâu cũng có kẻ dò, kẻ thích chuyện giật gân, gia đinh đầm ấm, bí mật gia đình,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.