Ebook Viêm quanh khớp vai - Chẩn đoán và điều trị: Phần 1

Ebook Viêm quanh khớp vai chuẩn đoán và điều trị: Phần 1 trình bày giải phẫu chức năng của khớp vai để giúp người đọc hiểu được cấu tạo của khớp vai, chức năng của các thành phần cấu tạo nên khớp vai, làm cơ sở cho phần tìm hiểu bệnh lý khớp vai. Mời các bạn cùng tham khảo.