Ebook Tự trị bệnh bằng day ấn vùng phản xạ trên bàn chân: Phần 2

phần 2 gồm các nội dung chính: phản xạ liệu pháp trong việc trẻ hóa, phản xạ học trong việc giúp tất cả các tuyến khỏe mạnh, phản xạ liệu pháp trong việc tăng lực, phản xạ liệu pháp giúp cho tâm thần,... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.