Ebook Tự trị bệnh bằng day ấn vùng phản xạ trên bàn chân: Phần 1

phần 1 gồm các nội dung chính: các vùng phản xạ của cơ thể trên bàn chân, day ấn vùng phản xạ đầu cổ, day ấn vùng phản xạ của cột sống, day ấn vùng phản xạ của tuyến giáp, day ấn vùng phản xạ phổi và phế quản, day ấn vùng phản xạ của bao tử,... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.