Ebook Tự luyện cước pháp: Phần 2 - Trần Tuấn

Ebook "Tự luyện cước pháp: Phần 2" tiếp nối phần 1 giới thiệu tới người đọc một số các quyền đá trong cước pháp như: Xung thiên cước, đá lái, độc cước thủ phái bạch nga, Bạch Hạc tầm giang, thể đá Toàn Tảo, đá đọc cước,... Ngoài ra còn có một số đoàn đá của phái cực đạo dành cho các bạn tự tập luyện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết ebook này.