Ebook Truyện Lâm Ngữ Đường: Phần 1

Phần 1 tập truyện ngắn Lâm Ngữ Đường giới thiệu tới người đọc các truyện: Cầu nhiệm khách truyền, Vượn trắng, Bức thư vô danh, Tượng ngọc quan âm, Cổng trinh tiết, Oanh oanh truyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.