Ebook Thường thức bảo vệ sức khỏe mùa xuân: Phần 1 - NXB Quân đội Nhân dân

Để giúp bạn đọc nắm vững những nguyên tắc bảo vệ sức khỏe, NXB Quân dội nhân dân tổ chức hộ sách "Thường thức hảo vệ sức khỏe", trong đó có cuốn "Thường thức bảo vệ sức khỏe mùa xuân". Cuốn sách cung cấp những kiến thức chủ yêu trên các phương diện ăn uống, vận dộng, sinh hoạt, bồi bổ sức khỏe để phòng bệnh, chữa bệnh mùa xuân. Phần 1 ebook giúp bạn nắm thêm kiến thức về dinh dưỡng bốn mùa bằng đông y như thế nào, ăn uống một ngày tương ứng với bốn mùa, mấy ngày tết không nên ăn lắm uống nhiều trong cùng 1 lúc... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook.